Tarot, Wróżka, Horoskopy

Tarot, Wróżka, Horoskopy

Astrologia
astrologiaAstrologia niesłusznie kojarzona jest z horoskopami, które obecne są w wielu gazetach i na portalach internetowych. Jednakprawdziwy horoskop nie ma z nimi nic wspólnego. Astrologoblicza horoskop urodzeniowy nazywany też horoskopem indywidualnym, dla każdego człowieka osobno na podstawie jego daty, godziny i miejsca urodzenia. Tak obliczony horoskop daje obraz osobowości danego człowieka, jego talentów i zdolności, a także wad i ograniczeń, które mogą być przeszkodą w prowadzeniu szczęśliwego życia. Na bazie tak sporządzonego horoskopu astrolog może pomóc w wyborze zawodu czy pracy, może przewidzieć jak potoczą się losy człowieka, może pomóc zrozumieć własne dziecko czy partnera życiowego, może pomóc zrozumieć, skąd biorą się pewne cechy w człowieku i zaakceptować go takim, jaki jest.

Astrologię, jaką się zajmuję, można nazwać psychoastrologią. Mniejszy nacisk kładę na konkretne wydarzenia w przyszłości człowieka, a większy na jego charakter, możliwości rozwoju, ewentualne problemy emocjonalne i możliwości ich rozwiązania. Prognozując przyszłość skupiam się na tym, by określić trudne okresy w życiu i dziedziny, jakich będą dotyczyć. Szczególnie przydatna może być moja pomoc, gdy człowiek znajduje się obecnie w trudnej fazie, musi dokonać trudnych wyborów, stoi przed ważną decyzją.

Astrologia doskonale oddaje obraz relacji między ludźmi, pomaga zrozumieć zależności miedzy partnerami w związku uczuciowym, partnerami w biznesie, zależności w relacji rodzic-dziecko, czy szef-pracownik, a tym samym pozwala na uniknięcie błędów i nieporozumień, na stworzenie lepszych i bardziej satysfakcjonujących relacji z najbliższymi i z ludźmi w dalszym otoczeniu.